L-R: Pat Buck, Yao-ming Huang, Vibin Ramakrishnan. "Winter" 2006.