Kai Xia

Dr. Kai Xia, PhD.

Computationally designed fluorescent biosensors